Naziv projekta (operacije):

Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti tvrtke EYE DESIGN d.o.o.

Kratki opis projekta (operacije):

Svrha ovog projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda tvrtke Eye design d.o.o. Na taj način povećava se konkurentnost tvrtke, osigurava stabilnost redovnog poslovanja, razvijaju se nove usluge prema zahtjevima tržišta te se ostvaruje preduvjet za rast prihoda i izlazak na nova tržišta.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je nadogradnja web stranice koja će omogućiti povećanje broja kvalitetnih projekata i klijenata tvrtki, što omogućava veću profitabilnost, mogućnost poboljšanja radnih uvjeta zaposlenicima i širenje, što direktno doprinosi konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Očekivani rezultati stoga se odnose na slijedeće:

  • povećana vidljivost novih proizvoda/usluga kod postojećih klijenata
  • povećana posjećenost web stranice novih klijenata
  • povećan broj dijeljenja linka stranice
  • povećan opseg prodaje proizvoda/usluga

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 115.000,00 HRK. Iznos koji sufinancira EU je 92.000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 10. listopada 2018. do 10. listopada 2019. godine.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Domagoj Štefan, direktor

Nebojša Malbašić, direktor

E-mail: [email protected]

 

www.strukturnifondovi.hr

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) 2

KK.03.2.1.19.0509 – Povećanje konkurentnosti informatizacijom poslovanja tvrtke Eye design d.o.o.


Kratki opis projekta:

Svrha ovog projekta je modernizacija poslovanja ulaganjem u tehnološku infrastrukturu s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za implementaciju novih specijaliziranih softverskih rješenja koja unaprjeđuju poslovne procese. Na taj način povećava se konkurentnost tvrtke, osigurava stabilnost poslovanja, te se ostvaruje preduvjet za razvoj prema zahtjevima tržišta. Kontinuirani rast poslovanja te kompleksnost poslova dovode do potrebe za podizanjem razine kvalitete i kontrole u poslovnim procesima. Realizacija projekta će riješiti problem nedovoljne kontrole i čestih rizika s kojima se tvrtka suočava, te omogućiti zaposlenicima tvrtke kvalitetniji rad, a klijentima tvrtke sigurnije i kvalitetnije proizvode i usluge.


Ciljevi i očekivan
i rezultati projekta:

Cilj projekta je je ojačanje kapaciteta tvrtke, učinkovitije upravljanje procesima te ostvarenje boljih poslovnih rezultata tvrtke Eye design d.o.o.

Očekivani rezultati stoga se odnose na slijedeće:

  1. Uspostavljanje kompletnog nadzora nad korištenjem resursa tvrtke pri radu zaposlenika u tvrtki i s udaljenih lokacija (rad u prostorima klijenta, na putu, rad u drugim poslovnicama tvrtke).
  2. Povećanje razine sigurnosti upravljanja povjerljivim informacijama i resursima unutar tvrtke.
  3. Unaprjeđenje navedenih procesa sa naglaskom na proces upravljanja rizicima uvođenjem novog tehnološkog rješenja te unaprjeđenje procesa upravljanja ljudskim resursima i strateškog odlučivanja slijedom boljeg i pouzdanijeg upravljanja informacijama i učinkom.
  4. Educirano osoblje koje prenosi znanje ostalim zaposlenicima te direktno doprinosi poboljšanju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 371.900,00 HRK.

Iznos koji sufinancira EU je 175.052,80 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2020. do 01. travnja 2021. godine.

 

NOSITELJ PROJEKTA​​​​​​

EYE DESIGN d.o.o.

Orahovička 64

31000 Osijek, Hrvatska

GSM: +385 95 199 80 27

E-Mail: [email protected]

https://dankuchen-osijek.com/

   

 

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

www.strukturnifondovi.hr